Để hệ thống được phù hợp với thực tế, các đơn vị sử dụng góp ý kiến phản hồi qua:
Hotline : 0988.639.631 - Mr.Long - Văn phòng, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
hoặc 0613.817.439 - Phòng HCTP (Hỗ trợ nghiệp vụ)
hoặc 18001039 - Tổ hỗ trợ kỹ thuật
Điều khoản sử dụng | Bản quyền phần mềm thuộc Công Ty Phần Mềm Đông Á CS.